Personuppgifter

Hur hanterar vi personuppgifter?

Medlemmarnas namn registreras i samband med att medlemsavgiften betalas.

Ändamålet med att registrera medlemmarnas namn är att fastställa vilka som är medlemmar, bland annat eftersom föreningens licenser för att få visa film för publik förutsätter att publiken utgör en sluten krets.

Medlemmarnas namn sparas i föreningens register under medlemsåret/åren och upp till fem år därefter. De anges endast i föreningsstyrelsens interna arbetsmaterial och sprids inte utanför detta.

Medlemmars epostadresser registreras i samband med att medlemsavgiften betalas eller vid besök på bion. Varje medlem bestämmer själv om han/hon vill uppge sin epost-adress.

Ändamålet med att registrera medlemmars epostadresser är att de medlemmar som så önskar ska få information från föreningen.

Medlemmars epostadresser sparas i föreningens register under samma tid som medlemmarnas namn, d v s medlemsåret/åren och upp till fem år därefter. De anges liksom medlemmarnas namn endast i föreningsstyrelsens interna arbetsmaterial och sprids inte utanför detta.

Styrelsemedlemmarnas namn, i vissa fall även epostadresser och telefonnummer, registreras i anslutning till beslut på årsmöte. Ändamålet är att informera om föreningens ledning och möjliggöra kontakt med föreningen. Uppgifterna sparas så länge de gäller.