Gamla Bion i Örsundsbro

ett levande museum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag 14 september kl.19.00

Luther: Rebell, geni, befriare.

Som ung munk, finner Martin Luther det svårt att tro på en dömande Gud som inte har tålamod med mänsklig svaghet. Han börjar gradvis ifrågasätta den katolska kyrkan och påven alltmer och […]